NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

HCL1

 

 

Hotarari ale Consiliului Local
impreuna cu anexele lor pe anul 2020

Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :
Collapse All
Expand All
Filename
An Adobe Acrobat file Hotararea 1 cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 2 cu privire la aprobarea numarului asistentilor personali pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 3 privind aprobarea tarifelor diferentiate urmare a modificarii contributiei pentru economia circulara de la 30 lei tona la 80 lei tona si a salariului minim incepand cu 01.01.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 4 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 5 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416-2001 cu modificarile si completarile ulterioareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 6 privind acordarea unui mandat special domnului primar Mihai Gurlui reprezentant de drept al UAT comuna Belciugatele in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOAQUA CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 7 privind alimentarea fondului de intretinere inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare constituit la nivelul Societatii ECODownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 8 privind aprobarea baremului pentru determinarea in sistem pausal a consumului de apa de consumatori din comuna BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 9 cu privire la utilizarea in cursul anului 2020 aexcedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 10 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 11 cu privire la aprobarea recuperarii creantelor fiscale, la apa potabila ce le datoreaza contribuabilii din com.Belciugatele, in sistem pausalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 12 cu privire la inchiderea unor roluri fiscale, anularea obligatiilor fiscale si actelor adinistrative aferente rolurilor respectiveDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 13 privind delegarea competentei de a incheia contracte cu organizatii care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorilor de catre ADI ECOMANAGEMENT SALUBRIS CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 14 privind aprobarea implementarii si dezvoltarii Sistemului de cntrol Intern Managerial-SCIM actualizat conform OSGG NR. 600-2018 la nivelul Primariei Comunei BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 15 cu privire la aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a contractului de comodat incheiat inte com.Belciugatele, in calitate de comodant si societatea Belciugatele-Constructii Edilitare SRL, IN CALITATE DE COMODATARDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 16 cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Locala nr. 31-26.06.2015 privind infiintarea structurii de economie sociala Belciugatele-Constructii Edilitare SRLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 17 cu privire la aprobarea desfasurarii prin mijloace electronice a sedintelor Consiliului Local Belciugatele pe toata durata situatiei de urgenta instituita pe teritoriul RomanieiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 18 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 19 cu privire la aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta familiei D-nei Moise Georgiana in vederea reconstruirii locuintei distruse in urma unui incendiuDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 20 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 21 cu privire la numirea administratorului Societatii Belciugatele-Constructii Edilitare SRLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 22 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Belciugatele pentru o perioada de 3 luniDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 23 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 24 privind aprobarea devizului general pt obiectiv Reabilitare si modernizare dispensar uman in comuna Belciugate, judetul Calarasi , in urma stabilirii ofertei castigatoareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 25 cu privire aprobare PUZ-CONSTRUIRE RESTAURANT, PISCIN SI IMPREJMUIRE, beneficiar Nedea MariaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 26 cu privire la aprobarea exercitiului bugetar la sfarsitul anului 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 27 cu privire la inchiderea unor roluri fiscale, anularea obligatiilor fiscale si actelor administrative aferente rolurilor respectiveDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 28 cu privire la aprobarea Programelor de aprovizionare a populatiei comunei Belciugatele cu principalele produse alimentare si nealimentare, rationalizate, in caz de mobilizare si de razboiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 29 cu privire la aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor in baza Legii nr. 15-2003 republicata, precum si conditiile de vanzare ale acestoraDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 30 privind insusirea rapoartelor de evaluare si aprobarea efectuarii unui schimb de imobile-terenuriDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 31 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 32 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 33 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 34 privind modificarea si completarea articolului 4 din Hotararea Consiliului Local Blciugatele nr. 51-2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 35 privind aprobarea demolarii constructiilor existente pe terenul situat in sat Belciugatele care au facut obiectul contractului de vanzare-cumparare incheiat intre Dobrogeanu Ana si Dumitru Maria si UAT com.BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 36 privind aprobarea implementarii proiectului de investitii Construire si dotare Camin Cultural si zona de Promenada in comuna Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 37 privind aprobarea demararii cererii de finantare prin Programul Operational Regional 2014-2020 Investitii pentru crestere a eficientei energetice a cladirii Scolii Gimnaziale nr. 1 BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 38 privind aprobarea implementarii, indicatorilor tehnici si a devizului general al proiectului Lucrari de intretinere si reparatii strazi in comuna Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 39 privind instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv,datorate bugetului local de catre contribuabili,persoane fizice siDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 40 privind trecerea terenului in suprafata de 27,454 mp din domeniul public al comunei Belciugatele, judetul Calarasi, in domeniul public al statului, in vederea darii in administrare Serviciului Roman de InformatiiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 41 privind formularea unei cereri de chemare in judecata a d-lui Dorobantu NicolaiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 42 privind formulrea unei cereri de chemare in judecata a USAMV BucurestiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 43 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren in suprafata de 500mp pentru construirea unei locuinte d-lui Serban Viorel Constantin conform Legii nr. 15-2003Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 44 privind aprobarea Statutului comunei Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotararea 45 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file