Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:

-ISTRATE GABRIELA, REFERENT RELATII CU PUBLICUL