NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei
09-08-2020
09-08-2020
09-08-2020
Evenimente legislative ulterioare emiterii (abrogare/anulare/completare/modificare/rectificare/suspendare/revocare), cu trimitere la actul de autoritate vizat

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei