NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:

-ISTRATE GABRIELA, REFERENT RELATII CU PUBLICUL