NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

HCL1

 

 

Hotarari ale Consiliului Local
impreuna cu anexele lor pe anul 2021

Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :
Collapse All
Expand All
Filename
An Adobe Acrobat file Hotarare 1 cu privire la acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anului 2020 a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 935.986,32Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 2 cu privire la aprobarea folosirii sumelor de bani virate pentru proiectul Scoala noastra, Scoala Prietenoasa, pentru plata drepturilor salariale ale personalului implicat in proiectDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 3 cu privire la aprobarea platii sumelor de bani virate pentru realizarea obiectivului de investitii EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASI,catre executantDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 4 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Belciugatele pentru o perioada de trei luniDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 5 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 6 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416-2001, cu modificarile si completarileDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 7 cu privire la aprobarea numarului asitentilor personali pe anul 2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 8 cu privire la aprobarea platii sumelor de bani virate pentru realizarea obiectivului de investitii EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASI, catre executanDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 9 privind punerea la dispozitia proiectului ,,Sistem informational pentru managementului integrat al apelor-etapa II dezvoltat de catre Administratia Nationala Apele Romane a terenului pentru constructia noiloDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 10 privind aprobarea dizolvarii si lichidarii Societatii Belciugatele-Servicii Edilitare S.R.L.Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 11 cu privire la aprobarea folosirii sumelor de bani virate pentru proiectul Scoala noastra,Scoala prietenoasa, pentru plata cheltuielilor indirecteDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 12 cu privire la aprobarea folosirii sumelor de bani virate pentrul proiectul Scoala noastra, Scoala prietenoasa, pentru plata cheltuielilor indirecteDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 15 cu privire la aprobarea folosirii sumelor de bani virate pentru proiectul ,, Scoala noastra, scoala prietenoasa, pentru plata drepturilor salariale ale personalului implicat in proiectDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 16 cu privire la aprobarea platii sumelor de bani virate pentru realizarea obiectivului de investitii ,,modernizare drumuri de interes local in comuna Belciugatele, judetul Calarasi, catre executantDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 17 cu privire la aprobarea platii sumelor de bani virate pentru realizarea obiectivelui de investitii ,,Extindere si modernizare retea de alimentare cu apa in comuna Belciugatele, judetul Calarasi, catre exeDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 18 privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al d-nei LECIU GEORGETA, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei si vacantarea locului de consilier loDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 19 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 20 din 25.03.2021 privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicabile in contextul pandemiei de COVID-19 si aprobarea listei tarilor-zonelor-teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelorDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 20 privind aprobarea implementarii proiectului ,, INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASI” in vederea finantarii prin Programul National de Constructii de Interes PublicDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 21 privind aprobarea implementarii proiectului ,, REABILITARE SI DOTARE CENTRU SOCIAL IN LOCALITATEA MARIUTA, COMUNA BELCIUGATELE “ in vederea finantarii prin Programul National de Constructii de Interes Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 22 privind aprobarea implementarii proiectului ,, CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU DE PERMANENTA IN LOCALITATEA MARIUTA, COMUNA BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASI” in vederea finantarii prin Programul National dDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 23 cu privire la inchiderea unor roluri fiscale, anularea obligatiilor fiscale si actelor administrative aferente rolurilor respective_Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 24 privind aprobarea extinderii retelei de iluminat public in comuna Belciugatele, judetul Calarasi_Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 25 privind Aderarea Comunei Belciugatele, Județul Călărași la Asociația pentru Supravegherea și Protecția Animalelor „IVETS”_Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 26 privind mandatarea d-lui Petrisor Bogdan Calin cu privire la aprobarea acordarii unui mandat special, d-lui Petrisor Bogdan Calin ca sa reprezinte UAT comuna Belciugatele in cadrul Asociatiei IntercomunitDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 27 privind aprobarea Procedurii de scutire de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand in impozite si taxe locale, datorate la bugetului local de catre contribuabili, persoaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 29 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 30 CU PRIVIRE LA UTILIZAREA IN CURSUL ANULUI 2021 A EXCEDENTULUI ANUAL AL BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR AL ANULUI 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 31 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei Extinderea sistemului de iluminat public in comuna Belciugatele judetul Calarasi in conformitate cu SDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 32 privind aprobarea modificarii componentei comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al comunei Belciugatele-Comisia Juridica si de disciplinaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 33 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Belciugatele pentru o perioada de trei luniDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 34 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 35 cu privire la utilizarea in cursul anului 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 81 privind stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in localitatile din judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file