NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Email Print

Registru dispozitii Primar

3
06.01.2021
Dispozitie privind reincadrarea doamnei ISTRATE GABRIELA PETRUTA, in functie publica de executie de referent, clasa I, gradul profesional superior, compartimentul relatii cu publicul din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Belciugatele, judetul Calarasi
331
15.01.2021
0
Având în vedere: ... Luând în considerare: ... În baza temeiurilor juridice: ... Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.   DISPUN:   Art.1. ... ... Art.2. ...    Art.3. ... PREȘEDINTE DEȘEDINȚADobrin NINA   Contrasemnează pentru legalitate:Secretarul general al comunei BelciugateleMihai T. ION