NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Email Print

Registru dispozitii Primar

4
06.01.2021
Dispozitie privind reincadrarea doamnei ANGHEL ADI-LILIANA, in functia publica de executie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, compartimentul registrul agricol din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Belciugatele, judetul Calarasi
331
15.01.2021
0
Având în vedere: ... Luând în considerare: ... În baza temeiurilor juridice: ... Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.   DISPUN:   Art.1. ... ... Art.2. ...    Art.3. ... PREȘEDINTE DEȘEDINȚADobrin NINA   Contrasemnează pentru legalitate:Secretarul general al comunei BelciugateleMihai T. ION