NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

1
Hotararea nr.1
16.10.2019
155
07.10.2019
150
18.10.2019
21.10.2019

Voturi

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei