NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

7
Dec
30.10.2019
7
29.10.2019
8
30.10.2019
30.10.2019
Nu e cazul

Voturi

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei