NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

2
Hotararea Jolly
10-10-2019
100
09-10-2019
38
11-10-2019
15-10-2019
Nimic
1

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei