NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei
7
Dec
30-10-2019
7
30-10-2019
8
30-10-2019
30-10-2019
Nu e cazul

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei