NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarâri transmise spre adoptare Consiliului Local

@2022

Meniu