NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza Hotărârile Consiliului local al comunei / Dispozițiile emise de Primarul comunei

@2022

Meniu