NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

HCL1

 

 

Hotarari ale Consiliului Local
impreuna cu anexele lor pe anul 2021

Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :
Collapse All
Expand All
Filename
An Adobe Acrobat file Hotarare 1 cu privire la acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al anului 2020 a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 935.986,32Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 2 cu privire la aprobarea folosirii sumelor de bani virate pentru proiectul Scoala noastra, Scoala Prietenoasa, pentru plata drepturilor salariale ale personalului implicat in proiectDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 3 cu privire la aprobarea platii sumelor de bani virate pentru realizarea obiectivului de investitii EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASI,catre executantDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 4 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Belciugatele pentru o perioada de trei luniDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 5 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 6 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416-2001, cu modificarile si completarileDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 7 cu privire la aprobarea numarului asitentilor personali pe anul 2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 8 cu privire la aprobarea platii sumelor de bani virate pentru realizarea obiectivului de investitii EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASI, catre executanDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 9 privind punerea la dispozitia proiectului ,,Sistem informational pentru managementului integrat al apelor-etapa II dezvoltat de catre Administratia Nationala Apele Romane a terenului pentru constructia noiloDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 10 privind aprobarea dizolvarii si lichidarii Societatii Belciugatele-Servicii Edilitare S.R.L.Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 11 cu privire la aprobarea folosirii sumelor de bani virate pentru proiectul Scoala noastra,Scoala prietenoasa, pentru plata cheltuielilor indirecteDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 12 cu privire la aprobarea folosirii sumelor de bani virate pentrul proiectul Scoala noastra, Scoala prietenoasa, pentru plata cheltuielilor indirecteDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Hotarare 20 din 25.03.2021 privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicabile in contextul pandemiei de COVID-19 si aprobarea listei tarilor-zonelor-teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelorDownload Preceding File Preview the file