NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

1
Hotararea nr.1
16-10-2019
155
08-10-2019
150
18-10-2019
21-10-2019

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei