NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei

2
Hotararea Jolly
10.10.2019
100
08.10.2019
38
11.10.2019
15.10.2019
Nimic
1

Voturi

Registrul hotararilor Consiliului Local al Comunei