NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Buget pe surse financiare (incepand cu anul 2015)

Search Clear Search
Collapse All
Expand All
Filename
An Adobe Acrobat file 31.03.2022 - LISTA FUNCTIILOR DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM BELCIUGATELE SI A DREPTURILOR SALARIALE ART.33 DIN LEGEA153DIN 2017Download Preceding File Preview the file
A compressed ZIP file Buget local de venituri si cheltuieli 2019 din 03.05.2019Download Preceding File
An Adobe Acrobat file Lista functiilor din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului com. Belciugatele si a drepturilor salariale-art.33 L1532017 31.03.2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Lista functiilor din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului com Belciugatele si a drepturilor salariale conf art 33 din Legea 153din2017 la 30.09.2021Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image Buget local de venituri si cheltuieli 2019 din 03.05.2019
An Adobe Acrobat file 1Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 3Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 4Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 5Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 6Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 7Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 8Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 9Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 10Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 11Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 12Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 13Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 14Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 15Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 16Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 17Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 18Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 19Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 20Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 21Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 22Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 23Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 24Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 25Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 26Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 27Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 28Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 29Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 30Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 31Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 32Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 33Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 34Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 35Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 36Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 37Download Preceding File Preview the file

@2022

Meniu