NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Hotarari Consiliu 2019

HCL1

 

 

Hotarari ale Consiliului Local
impreuna cu anexele lor pe anul 2019

Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :
Collapse All
Expand All
Filename Path
explore subfolder image 01-Sedinta ianuarie
An Adobe Acrobat file H nr.1-4 ianuarie 2019Download Preceding File Preview the file /01-Sedinta ianuarie
explore subfolder image 02-Sedinta-31-01-2019
An Adobe Acrobat file Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al CLBDownload Preceding File Preview the file /02-Sedinta-31-01-2019
An Adobe Acrobat file Hotarare privind aprobarea PUZ-INFIINTARE SERA CAPSUNI Beneficiar GRU & GRU AGRICULTURE S.R.LDownload Preceding File Preview the file /02-Sedinta-31-01-2019
An Adobe Acrobat file Hotarare privind aprobarea actualizarii PAARDownload Preceding File Preview the file /02-Sedinta-31-01-2019
An Adobe Acrobat file Hotarare privind aprobarea devizului general ''REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN''Download Preceding File Preview the file /02-Sedinta-31-01-2019
An Adobe Acrobat file Hotarare privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricolDownload Preceding File Preview the file /02-Sedinta-31-01-2019
An Adobe Acrobat file Hotarare privind aprobarea retelei unitatilor scolareDownload Preceding File Preview the file /02-Sedinta-31-01-2019
explore subfolder image 03-Sedinta martie
An Adobe Acrobat file Hotararea_25 PRIVIND DIMINUAREA SUPRAFETEI ATRIBUITA IN FOLOSINTA GRATUITA CONFORM LEGII NRDownload Preceding File Preview the file /03-Sedinta martie
explore subfolder image 04-Sedinta aprilie
An Adobe Acrobat file HOTARARE CU PRIVIRE LA APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file /04-Sedinta aprilie
An Adobe Acrobat file HOTARARE CU PRIVIRE LA ASUMAREA RESPECTARII PREVEDERILOR LEGISLATIEI IN PRIVINTA REGIMULUI DESEURILOR SI A LEGISLATIEI IN DOMENIUL CONCURENTEI PRIN REPREZENTANTUL LEGAL IN CADRUL ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ECOMANAGEDownload Preceding File Preview the file /04-Sedinta aprilie
An Adobe Acrobat file HOTARARE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII UNUI LOT DE TEREN IN SUPRAFATA DE 300MP PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA D-REI STOCHIOIU MIRELA ALEXANDRA IN CONDITIILE LEGII NR.15.2003Download Preceding File Preview the file /04-Sedinta aprilie
An Adobe Acrobat file HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CONFORM OUG NR.14.2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APADownload Preceding File Preview the file /04-Sedinta aprilie
An Adobe Acrobat file HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CONFORM OUG NR.114.2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE -REALIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGITDownload Preceding File Preview the file /04-Sedinta aprilie
An Adobe Acrobat file HOTARARE PRIVIND APROBAREA DIZOLVARII SI LICHIDARII SOCIETATII BELCIUGATELE SERVICII EDILITARE SRLDownload Preceding File Preview the file /04-Sedinta aprilie
An Adobe Acrobat file HOTARARE PRIVIND INDEXAREA PE BAZA RATEI INFLATIEI DE 134 A VALORILOR IMPOZABILE A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE SI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM SI A AMENZILOR APLICABILE INCEPAND CU ANUL 2019Download Preceding File Preview the file /04-Sedinta aprilie
explore subfolder image 05-Sedinta mai
An Adobe Acrobat file HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTADownload Preceding File Preview the file /05-Sedinta mai
An Adobe Acrobat file HOTARARE PRIVIND RECTIFICARE BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file /05-Sedinta mai
explore subfolder image 06-Sedinta iunie
An Adobe Acrobat file HOTARARE 20.06.2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file /06-Sedinta iunie
explore subfolder image 07-Sedinta iulie
An Adobe Acrobat file Hotararea_25-HOTARAREA DIMINUAREA SUPRAFETEI ATRIBUITA IN FOLOSINTA GRATUITA CONFORM LEGII NR.152003 D-LUI CALINA STEFAN, CU SUPRAFATA DE 62MP, REPREZENTAND IMOBILUL CU NUMARUL CADASTRAL 4036, PROVENIND DIN IMOBILUL CU Download Preceding File Preview the file /07-Sedinta iulie
An Adobe Acrobat file Hotararea_26 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA CONFORM LEGII NR.152003 A SUPRAFETEI DE 62 MP REPREZENTAND IMOBILUL CU NUMARUL CADASTRAL 4036 PROVENIND DIN IMOBILUL CU NUMARUL CADASTRAL 23177 CARTEA FUNCIARA 23177 SITUATDownload Preceding File Preview the file /07-Sedinta iulie
An Adobe Acrobat file Hotararea_27 CU PRIVIRE LA STABILIREA OBLIGATIILOR SI RESPONSABILITATILOR CE REVIN INSTITUTIILOR PUBLICE AGENTILOR ECONOMICI CELORLALTE PERSOANE JURIDICE PRECUM SI CETATENILOR CONFORM O.G. NR.212002 SI SANCTIUNILE CE SE POTDownload Preceding File Preview the file /07-Sedinta iulie
An Adobe Acrobat file Hotararea_28 PRIVIND APROBAREA REALIZARII STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE -INFIINTARE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALEDownload Preceding File Preview the file /07-Sedinta iulie
An Adobe Acrobat file Hotararea_29 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CONFORM OUG NR.1142018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE -EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APADownload Preceding File Preview the file /07-Sedinta iulie
An Adobe Acrobat file Hotararea_30 CU PRIVIRE LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file /07-Sedinta iulie
explore subfolder image 08-Sedinta august
An Adobe Acrobat file Hotararea_31 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL BELCIUGATELE PENTRU O PERIOADA DE TREI LUNI Download Preceding File Preview the file /08-Sedinta august
An Adobe Acrobat file Hotararea_32 PRIVIND APROBAREA NEASUMARII RESPONSABILITATII ORGANIZATORICE SI DERULARII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR ACORDURILOR-CADRU PENTRU ACHIZITIA PRODUSELOR SI A CONTRACTELOR ACORDURILOR -CADRUDownload Preceding File Preview the file /08-Sedinta august
An Adobe Acrobat file Hotararea_33 CU PRIVIRE LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file /08-Sedinta august
An Adobe Acrobat file Hotararea_34 CU PRIVIRE LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file /08-Sedinta august
explore subfolder image 09-Sedinta noiembrie
An Adobe Acrobat file HOTARAREA 41 CU PRIVIRE LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file /09-Sedinta noiembrie
An Adobe Acrobat file HOTARAREA 42 PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITATI FISCALE SI APROBAREA PROCEDURII DE ANULARE A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGATIILOR BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31.12.2018 INCLUSIV, DATORATE BUGETULUI LOCALDownload Preceding File Preview the file /09-Sedinta noiembrie
An Adobe Acrobat file HOTARAREA 43 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REVIZUIT IN URMA ACHIZITIEI PUBLICE PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESARE INVESTITIEI ,, MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASIDownload Preceding File Preview the file /09-Sedinta noiembrie
An Adobe Acrobat file HOTARAREA 44 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REVIZUIT IN URMA PREVEDERILOR O.U.G. 1142018 PRIVIND CHLTUIELILE DE CAPITAL NECESARE INVESTITIEI,, MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BELCIUGATELEDownload Preceding File Preview the file /09-Sedinta noiembrie
An Adobe Acrobat file HOTARAREA 45 PRIVIND APROBAREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT PENTRU BULDOEXCAVATORUL AFLAT IN PROPRIETATEA COMUNEI BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASIDownload Preceding File Preview the file /09-Sedinta noiembrie
An Adobe Acrobat file HOTARAREA 46 CU PRIVIRE LA STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE INCEPAND CU ANUL FISCAL 2020Download Preceding File Preview the file /09-Sedinta noiembrie
An Adobe Acrobat file HOTARAREA 47 PRIVIND NUMIREA UNEI COMISII DE NEGOCIERE SI ACORDAREA UNUI ACORD DE PRINCIPIU IN VEDEREA CUMPARARII UNUI TEREN ARABIL INTRAVILAN, SITUAT IN INTRAVILANUL SATULUI BELCIUGATELEDownload Preceding File Preview the file /09-Sedinta noiembrie
An Adobe Acrobat file HOTARAREA 48 CU PRIVIRE LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file /09-Sedinta noiembrie

@2022

Meniu