NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Proiecte de hotarare

 

Search Clear Search
Collapse All
Expand All
Filename
explore subfolder image 2021
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare nr. 4493 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021 2Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare nr.3838 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare nr. 3720 din 17.05.2021 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare nr. 3685 din 13.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Belciugatele pentru o perioada de trei luniDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare nr.3648 privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi pe anul 2020 certificarea situatiei financiare anuale pentru exercitiu financiar incheiat la data de 31.12.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare nr. 3647 din 13.04.2021 cu privire la utilizarea in cursul anului 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare nr. 3279 din 26.04.2021 privind aprobarea modificarii componentei de specialitate nr.1 a Consiliului Local al comunei Belciugatele-Comisia Juridica si de disciplinaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare nr. 3049 din 16.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti investitieiExtinderea sistemului de iluminat public in com. Belciugatele judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare nr. 3032 din 15.04.2021 cu privire la utilizarea in cursul anului 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare nr. 2979 din 15.04.2021 cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare nr.2899 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Belciugatele judetul Calarasi a unor imobile terenuri conform planurilor de amplasament si delimitareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare nr.2896 privind aprobarea Nomenclatorului stradal in comuna Belciugatele judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare nr.2816 privind aprobarea modificarii Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Belciugatele judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare nr.2762 cu privire la aprobarea exercitiului bugetar la sfarsitul anului 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare nr.2652 privind aprobarea infiintarii Serviciului public local de gestionare a cainilor fara stapan a Regulamentului de organizare si desfasurare a acestui serviciu la nivelul comunei BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare nr. 2229 cu privire la aprobarea PUZ-CONSTRUCTIE LOCUINTE proiect nr. 658-2020 elaborat de B.I.A. Adrian Lascar la solicitarea beneficiarului RADUCANU GICADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 14 de hotarare cu privire la aprobarea utilizarii unor sume de bani solicitate in cadrul cererii de prefinantare aferenta contractului de finantare nr. POCU 7466107098 pentru proiectul ,,Scoala noastra, ScoalaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 13 de hotarare cu privire la aprobarea platii sumelor de bani virate pentru realizarea obiectivului de investitii,,EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 12 de hotarare cu privire la aprobarea sumelor de bani virate pentru proiectul Scoala noastra, Scoala prietenoasa, pentru plata cheltuielilor indirecteDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 11 de hotarare cu privire la aprobarea folosirii sumelor de bani virate pentru proiectul Scoala noastra, scoala prietenoasa, pentru plata cheltuielilor indirecteDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 10 de hotarare privind aprobarea dizolvarii si lichidarii Societatii Belciugatele-Servicii Edilitare S.R.LDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 09 de hotarare privind punerea la dispozitia proiectului Sistem informational pentru managementul integrat al apelor-etapa II dezvoltat de catre Administratia Nationala Apele RomaneDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 08 de hotarare cu privire la aprobarea platii sumelor de bani virate pentru realizarea obiectivului de investitii Extindere si modernizare retea de alimentare cu apa in comuna BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 07 de hotarare cu privire la aprobarea numarului asistentilor personali pe anul 2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 06 de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021 ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 4162001Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 05 de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 04 de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Belciugatele pentru o perioada de trei luniDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 03 de hotarare cu privire la aprobarea platii sumelor de bani virate pentru realizarea obiectivului de investitii EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA 1DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BELCIUGATELEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 02 de hotarare cu privire la aprobarea folosirii sumelor de bani virate pentru proiectul Scoala noastra, Scoala prietenoasa, pentru plata drepturilor salariale ale personalului implicat in proiectDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 01 de hotarare cu privire la acoperirea definitiva a excedentului bugetului local al anului 2020 a deficitului sectiunii de dezvoltarea in suma de 935.986,32Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 2020
An Adobe Acrobat file Proiect 79 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 78 de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei, a statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 77 de hotarare cu privire la inchiderea unor roluri fiscale, anularea obligatiilor fiscale si actelor administrative aferente rolurilor respectiveDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 76 de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 75 de hotarare privind aprobarea SF DEVIZUL GENERAL SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI pt. proiectul DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA BELCIUGATELE -SATELE, BELCIUGATELE, CANDEASCA, COJESTI , MARIUTA SI MATARDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 74 de hotarare cu privire la aprobare PUZ-INTOCMIRE DOCUMENTATIE PT. DEMOLARE FOST SEDIU CAP SI REALIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGITDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 73 de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Belciugatele in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 72 de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor scolare din cadrul U.A.T. BELCIUGATELE in anul scolar 2021-2022Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 71 de hotarare cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2021Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 70 de hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 11 000 lei pentru cadourile de Craciun acordate prescolarilor si elevilor claselor primare si gimnazialeDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 69 de hotarare cu privire la aprobarearectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 68 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 67 de hotarare privind constituire Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 66 de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 65 de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Belciugatele pentru o perioada de trei luniDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 64 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 63 de hotarare privind acordarea dreptului de uz si a dreptului de servitute Societatii Comerciale E-Distributie Dobrogea S.A. a terenului aferent lucrarii temporar 7460 mp din care definitiv 6.05 mp- fundatii stalpiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 62 de hotarare privind acordarea dreptului de uz si a dreptului de servitute S.C. E Distributie Dobrogea S.A. asupra suprafetei de 5800 mp teren intravilan si extravilan pe domeniul public al comunei BelciuDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 61 de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi pe anul 2019 pentru exercitiu financiar incheiat la data de 31.12.2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 60 de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului construire teren sintetic in incinta Scolii Primare Mariuta din satul Mariuta comuna Belciugatele judetul CalarasipdfDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 59 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 58 de hotarare privind dezmembrarea imobilului situat in loc.Belciugatele, tarla 67,parcela 53, in suprafata de 501mp cu numar cadastral 25231Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 57 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 56 de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului de investitii Construire si dotare Camin Cultural in comuna Belciugatele , judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 55 de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului de investitii Infiintare retea de canalizare in comuna Belciugatele , judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 54 de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului de investitii Construire trotuare aferente drumurilor de interes local in comuna Belciugatele , judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 53 de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului de investitii Asfaltare si modernizare drumuri de interes local in comuna Belciugatele , judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 52 de hotarare cu privire la inchiderea unor roluri fiscale, anularea obilgatiilor fiscale si actelor administrative aferente rolurilor respectiveDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 51 de hotarare privind aprobarea puneri la dispozitie a proiectului Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata pentru aria de operare a Operatorului Regional in judetele CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 50 de hotarare prvind aprobarea SF si Devizul general al proiectului DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COM.BELCIUGATELE-SATELE BELCIUGATELE, CANDEASCA SI COJESTIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 49 de hotarare privind aprobare PUZ-CONSTRUCTIE LOCUINTE proiect nr. 741-2020 , beneficiar Raducanu GeorgicaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 48 de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2020 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 47 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 46 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Belciuagtele pentru o perioada de trei luniDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 45 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 44 de hotarare privind aprobarea Statutului comunei Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 43 de hotarare privind aprobarea atribuirii unui lot de teren in suprafata de 500mp pentru construirea unei locuinte d-lui Serban Viorel Constantin conform Legii nr. 15-2003Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 42 de hotarare privind formulrea unei cereri de chemare in judecata a USAMV BucurestiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 41 de hotarare privind formularea unei cereri de chemare in judecata a d-lui Dorobantu NicolaiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 40 de hotarare privind trecerea terenului in suprafata de 27,454 mp din domeniul public al comunei Belciugatele, judetul Calarasi , in domeniuyl public al statului, in vederea darii in administrare ServiciuluiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 39 de hotarare privind instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetuluiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 38 de hotarare privind aprobarea implementarii, indicatorilor tehnici si a devizului general al proiectului ,,Lucrari de intretinere si reparatii strazi in comuna Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 37 de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului de investitii ,, Construire si dotare Camin Cultural si zona de Promenada in comuna Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 36 de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului de investitii ,, Construire si dotare Camin Cultural si zona de Promenada in comuna Belciugatele, judetul CalarasiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 35 de hotarare privind aprobarea demolarii constructiilor existente pe terenul situat in sat Belciugatele care au facut obiectul contractului de vanzare-cumparare incheiat intre Dobrogeanu Ana si Dumitru MariaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 34 de hotarare privind modificarea si complatarea articolului 4 din Hotararea Consiliului Local Blciugatele nr. 51-2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 33 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 32 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 31 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 30 de hotarare privind insusirea rapoartelor de evaluare si aprobarea efectuarii unui schimb de imobile-terenuri Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 29 de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenurilor in baza Legii nr. 15-2003 republicata, precum si conditiile de vanzare ale acestoraDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 28 de hotarare cu privire la aprobarea ,, Programelor de aprovizionare a populatiei comunei Belciugatele cu principalele produse alimentare si nealimentare, rationalizate, in caz de mobilizare si de razboiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 27 de hotarare cu privire la inchiderea unor roluri fiscale, anularea obligatiilor fiscale si actelor administrative aferente rolurilor respectiveDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 26 de hotarare cu privire la aprobarea exercitiului bugetar la sfarsitul anului 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 25 de hotarare cu privire aprobare PUZ-CONSTRUIRE RESTAURANT, PISCIN SI IMPREJMUIRE, beneficiar Nedea MariaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 24 de hotarare privind aprobarea devizului general pt obiectiv Reabilitare si modernizare dispensar uman in comuna Belciugate, judetul Calarasi , in urma stabilirii ofertei castigatoareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 23 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 22 de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Belciugatele pentru o perioada de trei luniDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 21 de hotarare cu privire la numirea administratorului Societatii Belciugatele-Constructii Edilitare SRLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 20 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 19 de hotarare cu privire la aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta familiei D-nei Moise Georgiana in vederea reconstruirii locuintei distruse in urma unui incendiuDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 18 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 17 de hotarare cu privire la aprobarea desfasurarii prin mijloace electronice a sedintelor Consiliului Local Belciugatele p toata durata situatiei de urgenta instituita pe teritoriul RomanieiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 16 de hotarare cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Locala nr. 312-6.06.2015 privind infiintarea structurii de economie sociala Belciugatele-Constructii Edilitare SRLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 15 de hotarare cu privire la aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a contractului de comodat incheiat inte com.Belciugatele,in calitate de comodant si societatea Belciugatele-Constructii Edilitare SRLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 14 de hotarare privind aprobarea implementarii si dezvoltarii Sistemului de control Intern Managerial (SCIM)vactualizat conform OSGG NR. 600-2018 la nivelul Primariei Comunei BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 13 de hotarare privind delegarea competentei de a incheia contracte cu organizatii care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorilor de catre ADI ECOMANAGEMENT SALUBRIS CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 12 de hotarare cu privire la inchiderea unor roluri fiscale, anularea obligatiilor fiscale si actelor administrative aferente rolurilor respectiveDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 11 de hotarare cu privire la aprobarea recuperarii creantelor fiscale, la apa potabila ce le datoreaza contribuabilii din com.Belciugatele, in sistem pausalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 10 de hotarare cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 9 de hotarare cu privire la utilizarea in cursul anului 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 8 de hotarare privind aprobarea baremului pentru determinarea in sistem pausal a consumului de apa de consumatorii din comuna BelciugateleDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 7 de hotarare privind alimentarea fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, constituitDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 6 de hotarare privind acordarea unui mandat special d-lui Mihai Gurlui in ADI ECOAQUADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 5 de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr. 416-2001, cu modificariDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 4 de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitatiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 3 de hotarare privind aprobarea tarifelor diferentiate urmare a modificarii contributiei pentru economia circulara de la 30 lei tona la 80 lei tona si a salariului minim incepand cu 01.01.2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 2 de hotarare cu privire la aprobarea numarului asistentilor personali pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect 1 cu privire la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 2019
explore subfolder image 12-Proiecte - Noiembrie
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 48 LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURISI CHELTUIELI PE ANUL 2019- NOIEMBRIE 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 48 CU PRIVIRE LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 47 PRIVIND NUMIREA UNEI COMISII DE NEGOCIERE SI ACORDAREA UNUI ACORD DE PRINCIPIU IN VEDEREA CUMPARARII UNUI TEREN ARABIL INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE APROXIMATIV 1400 MP , SITUAT IN INTRAVILANULDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 46 CU PRIVIRE LA STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE, ALTELE ASIMILATE ACESTORA , PRECUM SI AMENZILE APLICABILE INCEPAND CU ANUL FISCAL 2020Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 45 PRIVIND APROBAREA CONSUMULUI MEDIU DE CARBURANT PENTRU BULDOEXCAVATORUL AFLAT IN PROPRIETATEA COMUNEI BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 44 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REVIZUIT IN URMA PREVEDERILOR O.U.G.1142018 PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESARE INVESTITIEI ,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BELCIUGATELEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 43 PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REVIZUIT IN URMA ACHIZITIEI PUBLICE PRIVIND CHELTUIELILE DE CAPITAL NECESARE INVESTITIEI ,, MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BELCIUGATELE, JUDETULDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 42 PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITATI FISCALE SI APROBAREA PROCEDURII DE ANULARE A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGATIILOR BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31.12.2018 INCLUSIV , DATORATE BUGETULUIDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 11-Proiecte - Octombrie 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019- 1 OCTOMBRIE 2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 10-Proiecte - Septembrie 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DEZMEMBRAREA IMOBILULUI SITUAT IN LOCALITATEA BELCIUGATELE, CVARTAL 70,PARCELA321,JUDETUL CALARASI, IN SUPRAFATA DE 26401 MP, IDENTIFICAT CU NUMAR CADASTRAL 20686 CE APARTINE DOMENIULUI PRIVADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA S.F. FINAL SI DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT CONFORM OUG NR.1142018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE ,, REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN IN COMUNA BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL REACTUALIZAT CONFORM OUG NR.1142018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE ,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI S I CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA APROBAREA EXERCITIULUI BUGETAR LA SFARSITUL ANULUI 2018Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 09-Proiecte - August 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA NEASUMARII RESPONSABILITATII RESPONSABILITATII ORGANIZARII SI DERULARII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELORACORDURILOR-CADRU PENTRU ACHIZITIA PRODUSELOR SI A CONTRACTELORACORDDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL BELCIUGATELE PENTRU O PERIOADA DE TREI LUNIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI P E ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 08-Proiecte - Iulie 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND REALIZAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE .,, INFIINTARE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA BELCIUGATELE, JUDETUL CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DIMINUAREA SUPRAFETEI ATRIBUITA IN FOLOSINTA GRATUITA CONFORM LGII NR.152003D-LUI CALINA STEFAN, CU SUPRAFATA DE 62 MP, REPREZENTAND IMOBILUL CU NUMARUL CADASTRAL 4036, PROVENIND DIN IMOBILULDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA CONFORM LEGII NR.152003 A SUPRAFETEI DE 62 MP, REPREZENTAND IMOBILUL CU NUMARUL CADASTRAL 4036, PROVENIND DIN IMOBILUL CU NUMARUL CADASTRAL 23177, CARTEA FUNCIARDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CONFORM OUG NR. 1142018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA BELCIUAGTELE, JUDETUL CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA STABILIREA OBLIGATIILOR SI RESPONSABILITATILOR CE REVIN INSTITUTIILOR PUBLICE, AGENTILOR ECONOMICI, CELORLALTE PERSOANE JURIDICE, PRECUM SI CETATENILOR, CONFORM O.G. NR.212002 SI SANCTDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 07-Proiecte - Mai 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 19.06.2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 06-Proiecte - Aprilie 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE CU PRIVIRE LA ASUMAREA RESPECTARII PREVEDERILOR LEGISLATIEI IN PRIVINTA REGIMULUI DESEURILOR SI A LEGISLATIEI IN DOMENIUL CONCURENTEI PRIN REPREZENTANTUL LEGAL IN CADRUL ASICIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 05-Proiecte - Martie 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE 18.03.2019 CU PRIVIRE LA APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 04-Proiecte - Februarie 2019
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND RECALCULAREA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI TERENURI DATORAT PENTRU ANII 2009-2013 CATRE CONTRIBUABILUL HOPODATA MARINDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INDEXAREA PE BAZA RATEI INFLATIEI DE 134 A VALORILOR IMPOZABILE A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE SI A ALTOR TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM SI A AMENZILOR APLICABILE INCEPAND CU ANUL 2019Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DIZOLVARII SI LICHIDARII SOCIETATII BELCIUGATELE SERVICII EDILITARE SRLDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CONFORM O.U.G. NR. 1142018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE - EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CONFORM O.U.G. NR. 114.2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE -REALIZARE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGITDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA ATRIBUIRII UNUI LOT DE TEREN IN SUPRAFATA DE 300MP PENTRU CONSTRUIREA UNEI LOCUINTE PROPRIETATE PERSONALA D-REI STOICHIOIU MIRELA ALEXANDRA IN CONDITIILE LEGII NR.15.2003Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 03-Proiecte
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR APARTINAND DOMENIUL PUBLIC AL COM. BELCIUGATELE, APROBAT PRIN hcl nr. 13-1999Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE COMODAT CU CMI. DR. ROSCULET STEFAN PENTRU UTILIZAREA UNUI SPATIU IN SATUL BELCIUGATELE, COM. BELCIUGATELE Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CONF. OUG NR. 114-2018 PT OBIECTIVUL DE INVESTITIE ,, REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN IN COM. BELCIUGATELE, JUD. CALARASIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CONF. OUG NR. 114-2018 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE ,, EXTINDERE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN COM. BELCIUGATELE, JUD. CALARASIDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 02-Proiecte 31-01-2019
An Adobe Acrobat file Proiect privind alegerea presedintelui de sedinta al CLBDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea retelei unitatilor scolareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea modului de intocmire a registrului agricolDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii PAARDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii PAAR - CopyDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare PUZ-INFIINTARE SERA CAPSUNI Beneficiar GRU & GRU AGRICULTURE S.R.LDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 01-Proiecte 2019
An Adobe Acrobat file PROIECTE 8 IANUARIE 2019Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 2018
explore subfolder image 06-Proiecte 2018
An Adobe Acrobat file PROIECTE 1 OCTOMBRIE 2018Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 05-Proiecte 2018
An Adobe Acrobat file PROIECTE august-septembrie 2018Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 04-Proiecte 2018
An Adobe Acrobat file proiecte maiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Proiect de hotarare - aprobare PUZ din 2 mai 2018Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 03-Proiecte 2018
An Adobe Acrobat file proiect 27.aprilieDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 02-Proiecte 2018
An Adobe Acrobat file PROIECTE 27 02.2018Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PROIECTE 19.02.2018Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file P 12 APRILIE 2018Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 12 APRILIE 2018Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 01-Proiecte 2018
An Adobe Acrobat file 2018.01.25-PROIECT3Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2018.01.25-PROIECT2Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2018.01.25-PROIECT1Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2018.01.09-PROIECTDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 2017
explore subfolder image 12
An Adobe Acrobat file 12 - Proiecte de hotarare 20 DECEMBRIEDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 12 - Proiecte de hotarare 5 DECEMBRIEDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 11
An Adobe Acrobat file 11 - Proiecte de hotarare NOIEMBRIE RECTIFICAREDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 11 - Proiecte de hotarare NOIEMBRIEDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 10
An Adobe Acrobat file 10 02- Proiecte de hotarare - octombrie 2017Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 10 - Proiecte de hotarare - octombrie 2017Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 10 - Proiecte de hotarare - TAXE 2018Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 09
An Adobe Acrobat file 0910 - Proiecte de hotarare - septembrie-octombrie 2017Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 09 - Proiecte de hotarare - septembrie 2017Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 08
An Adobe Acrobat file 0809 - Proces verbal august si septembrie 2017Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 08 - Proiecte de hotarare - august 2017Download Preceding File Preview the file
explore subfolder image 07
An Adobe Acrobat file 07 - Proiecte de hotarare - iulieDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 06
An Adobe Acrobat file 06 - Proiecte de hotarare - iunieDownload Preceding File Preview the file

 

 
@2022

Meniu